INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(Aktualizované znění ze dne 1. 5. 2023)

V tomto dokumentu naleznete komplexní informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost Klimotop Group s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 10711082, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 347087

za účelem uzavření vzájemné smlouvy

na cokoli ze sortimentu našich služeb prezentovaných na webové stránce

www.klimotop.cz.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:

společnost Klimotop Group s.r.o.

IČO: 10711082

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 347087

email: info@klimotop.cz.

 1. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě oprávněného zájmu a pro účely uzavření a plnění vzájemné smlouvy, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Vaše údaje pak můžeme také v nezbytně nutné míře zpracovávat na základě povinností, které nám ukládá zákon.

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme v minimálním možném rozsahu po dobu až 10ti let pro splnění našich zákonných povinností (zejména z titulu zákonných požadavků na účetní a daňové evidence), pro účely přímého marketingu tedy možného oslovení Vás, jakožto stávajících zákazníků, s naší novou nabídkou, zpracováváme Vaše kontaktní údaje nejdéle 2 roky od uzavření kupní smlouvy. Údaje z Vámi vyplněného kontaktního formuláře zpracováváme na základě oprávněného zájmu nejdéle po dobu 1 roku. Pokud do té doby nedojde na základě vzájemné komunikace k zahájení úkonů vedoucích k uzavření vzájemné smlouvy, budou údaje smazány.

Z titulu oprávněného zájmu zpracováváme také Vaši IP adresu a další digitální údaje jako zejména analytické soubory cookie získávané při Vaší návštěvě našich webových prezentací (v rozsahu povolených cookies), a to za účelem statistiky a analýzy pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Tyto údaje jsou při zpracovávání anonymizovány a neslouží pro žádné marketingové účely.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Pokud máte zájem o informace o našich službách a produktech a udělíte nám souhlas se zpracováním údajů pro zasílání obchodních sdělení, budeme takto získané údaje zpracovávat výhradně pro účely uvedené v souhlasu nejdéle 3 roky od jeho udělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v těchto podmínkách nebo formou odhlášení se z odběru na odkazu ze zaslaného obchodního sdělení.

 1. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to na základě Vašeho zájmu o naše zboží a služby, při návštěvě našich webových stránek nebo profilů sociálních sítí, a to v rozsahu:

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo;
 • e-mail;
 • fakturační adresa, příp. místo montáže;
 • IP adresa a soubory cookie (v rozsahu vámi uděleného souhlasu);
 • informace z profilů na sociálních sítích.

IP ADRESA A SOUBORY COOKIE

Vaše IP adresa je při návštěvě našich webových stránek zpracovávána pouze za účelem zpracování anonymizovaných statistik návštěvnosti. V případě vyplnění a odeslání kontaktního formuláře je tento údaj součástí identifikace zájemce, je uložen do systému s ostatními údaji zájemce a sleduje osud celé skupiny údajů zadaných ve formuláři.

Na základě a v rozsahu uděleného souhlasu zpracováváme v rámci našich webových stránek také soubory cookie.

Aktuální rozsah zpracování cookies dle uděleného souhlasu:

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookie soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Google Adwords, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google reCAPTCHA, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovaná společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • službou Facebook Pixel, provozované spol. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

Dále k těmto údajům může mít přístup:

 • společnost Corporate Publishing, s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 27885453,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
 1. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

 1. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje mohou být v souvislosti se zajištěním smluvního plnění předány v nezbytné míře ke zpracování třetím stranám, a to na základě vzájemně uzavřených zpracovatelských smluv, aby zůstala zachována kompletní ochrana Vašich osobních údajů, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu, zejména:

 • ACTIVE 24, s.r.o., IČ: 251 15 804, se sídlem Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8 (web a mail hosting)
 • Mozilla Corporation, Attn: Mozilla – Privacy, 149 New Montgomery St, 4th Floor, San Francisco, CA 94105 USA (mailklient Thunderbird)
 • Google Ireland Limited, (Registrační číslo: 368047 / DIČ: IE6388047V), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • RAYNET s.r.o. se sídlem Hlavní třída 6078/13, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 26843820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 28180 (poskytovatel CRM)
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223183 (poskytovatel služeb automatických odpovědí a rozesílání obchodních sdělení)
 • CALENDLY LLC, 115 E Main St, Ste A1B, Buford, GA 30518, legal@calendly.com (poskytovatel služeb elektronického kalendáře pro plánování hovorů)
 • Celonis, Inc., Address: One World Trade Center, 87th Floor, New York, NY, 10007, USA, privacy@make.com. (poskytovatel služeb make.com)
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (sběr kontaktů přes formuláře)
 • Corporate Publishing, s.r.o., U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ: 27885453, (marketingové a konzultační služby)
 • Logistické a přepravní firmy
 1. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na kontakty uvedené v tomto memorandu.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

 1. Kde se dozvíte více?

Pro dotazy prosím pište na email: info@klimotop.cz.

 

 

Jak probíhá realizace zakázky?

1. Nezávazná konzultace

2. Návštěva technikem

3. Návrh řešení a tvorba nabídky

4. Realizace

5. Vyřízení dotace

Nezávazná konzultace

Uvažujete o tepelném čerpadle, klimatizaci nebo čističce vzduchu? Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ihned ozveme.

  Abychom vás mohli kontaktovat, musíme po nějakou dobu s maximální péčí zpracovávat vaše osobní údaje. Kompletní informace a podmínky zpracování naleznete zde.